Ahayah’s liefde voor de hebreeuwse en niet henreeuws


Beste Israeliet/ kind van Israel, Lees en herken je zelf in deze liefde teksten van Ahayah jou
hemelse vader.Psalm 47:5Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.Jeremia 31:2-4Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei.Zacharia 1:14Dit zegt de Heere van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion.Hosea 11:1Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb Ik Mijn zoon  weg geroepen.Zacharia 2:12Want de Heere van de hemelse machten, die mij Zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel.’Jesaja 46:3,4Luister naar Mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is ­ van de moederschoot af door Mij gedragen, door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.Jesaja 41:8,9Maar jou, Israël, Mijn dienaar, Jakob, die Ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, Mijn vriend, jou die Ik heb weggehaald van de einden der aarde, die Ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg Ik: Jij bent Mijn dienaar, jou heb Ik gekozen, Ik heb je niet afgewezen.Jeremia 32:41Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.