Kiko ta pasando korsow Aruba bonairu


Di kon nos ta pasando tantu kos asina aki?Di kon nos ta sufri asina tantu?Di kon nos ta wordu discrimina unda ku nos bai?Di kon nos korsow, Aruba y Bonairu a para bira asina aki?Di kon untin trabou?Di kon un tin kuminda?Di kon nos ta den lucha asina grandi?Di kon stranheronan si no ta sufri manera nos?Wel mi rumannan ta pasombra ku hopi di nos no sa ku tan os ta e junan berdadero di Israel. Si bo ker sa ta ken bota, anto lesa Deutoronomeo 28 e ta para skibi ku ta nos ta e pueblo di Israel y di kon nos ta sufriendo asina tantu kos den e mundu aki.